Контакт

Вашето име *

Вашият email *

Относно *

Текст *

Анти-спам код *

Също така мжоете да се свържете с:

Ценко Велев (баща на Наталия):
тел.: 0887990748; 0887432161
e-mail:
cevel@abv.bg

Филип Красини
e-mail: bitcoin@krassini.eu